WEB HOSTING

GDJE SU “FIZIČKI” SMJEŠTENE WEB STRANICE?

Postavljanje Web stranica na Internet, zahtjeva da firma ima sopstveni server ili da u tu svrhu koristi drugi serverski prostor, odnosno hosting usluge kod određenog ISP-a (eng. Internet Service Provider – firme koje nude usluge korištenja Interneta).

Koja je razlika između dva gore navedena načina postavljanja web stranica na Internet? Održavanje i kupovina servera nisu jeftini. Posjedovanje i održavanje servera zahtjeva kompletno tehničko znanje, koje većina kompanija nema. Firme koje nude usluge tzv. hosting usluge, imaju svoj server (ili više servera), održavaju ih, plaćaju i iznajmljuju njegove djelove različitim firmama i korisnicima koji na serverski prostor postavljaju web stranice ili neke druge aplikacije.

KONTAKTIRAJTE NAS

Maglajska 1
71000 Sarajevo
+387 61 548 800
info@promedia.ba